De en nl el

Γενικοί όροι και προυποθέσεις συ

 

Γενικοί όροι και προυποθέσεις συνεργασίας1. Σύναψη σύμβασης/Διαδικασία παραγγελίας

1.1 Μέσα από τη διαδικτυακή μας πύλη αποκλειστικά για εμπόρους για την αγορά ελαστικών επιβατικών, φορτηγών, 4Χ4 οχημάτων και μοτοσυκλετών,
www.pro-tyres.gr έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε τα εκεί αναρτημένα προϊόντα μέσω της διαδικτυακής φόρμας ή μέσω φαξ. Εφόσον έχετε καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία στη διαδικασία ανάθεσης παραγγελιών και αποστείλετε την παραγγελία αυτή, μας καταθέτετε ενα δεσμευτικό δελτίο. Παραγγελίες μέσω φαξ ή διαδίκτυο αποκτούν την ίδια νομική ισχύ. Με την παραγγελία δηλώνετε δεσμευτικά την αποδοχή των παρόντων γενικών όρων και την πρόθεση να αποκτήσετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Η παραλαβή της παραγγελίας σας επιβεβαιώνεται με τη βεβαίωση παραλαβής· η βεβαίωση παραλαβής δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ μέσω της παραλαβής των προϊόντων με τη δική σας έγκριση.

2.0 Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής

2.1 Πληροφορίες για τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής καθώς και για τους όρους πληρωμής μπορείτε να βρείτε στους όρους παράδοσης και πληρωμής της αντίστοιχης διαδικτυακής πύλης. Για όσο διάστημα ο αγοραστής δεν έχει εκπληρώσει μια υποχρέωσή του, η υποχρέωση παράδοσής μας προσωρινά τίθεται εκτός ισχύος. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ως τέτοιες ισχύουν οι περιπτώσεις και τα γεγονότα, τα οποία δε μπορούν να αποτραπούν στα πλαίσια της τακτικής διαχείρισης της εταιρείας) αίρουν τις συμβατικές υποχρεώσεις και των δύο πλευρών. Αυτό ισχύει ακόμα και αν παρουσιαστούν στον αρχικό προμηθευτή μας καταστάσεις ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης μιας συμπεφωνημένης προθεσμίας παράδοσης, η καθυστέρηση παράδοσης γίνεται μετά από τον προσδιορισμό μιας λογικής παραταθείσας προθεσμίας. πληροφορίες για τα προϊόντα καθώς και οδηγίες εφαρμογής Ελαστικών
RFT, SSR και ελαστικών MO Extended είναι διαθέσιμα στους ενίοτε κατασκευαστές, καθώς επίσης και στα φυλλάδια που περιέχονται στις ιστοσελίδες του κατασκευαστή για το προϊόν. Για την αποτροπή σοβαρών αυτοκινητιστικών ατυχημάτων τα ελαστικά που αναφέρθηκαν προηγούμενα θα πρέπει να τοποθετούνται σε οχήματα με λειτουργικό σύστημα ελέγχου πίεσης αέρα.

3. Παρακράτηση κυριότητας

3.1 Παρακρατούμε την κυριότητα όλων των από εμάς παραδομένων αγαθών μέχρι την πλήρωση όλων των απαιτήσεων ενάντια σε εσάς ή ενάντια σε αυτόν που παρέλαβε το αγαθό. Αυτό ισχύει και για απαιτήσεις που δημιουργούνται μελλοντικά. Για την άσκηση της παρακράτησης κυριότητας έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την άμεση έκδοση των αγαθών χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα παρακράτησης, εκτός εάν πρόκειται για ανταπαιτήσεις που έχουν οριστεί τελεσίδικα ή αδιαμφισβήτητα.

4.0 Ευθύνη για ελαττώματα των διαδικτυακών μας πυλών

4.1 Οι ιστοσελίδες προσφέρονται με διαμόρφωση, την οποία εμείς θεωρούμε κατάλληλη. Δεν εγγυόμαστε ότι οι διαδικτυακές πύλες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας και ότι βρίσκονται στη διάθεσή σας κάθε χρονική στιγμή χωρίς διακοπή, ενημερωμένες, ασφαλείς και χωρίς λάθη. Η χρήση των διαδικτυακών πυλών γίνεται με δική σας ευθύνη. Συγκεκριμένα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα που επιδιώκονται μέσα από την χρήση των πυλών και για την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης.


5.0 Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

5.1 Κείμενα, εικόνες, ήχοι, γραφικά, κινούμενα σχέδια και βίντεο καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στην προστασία της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων δημιουργού και άλλων νομοθεσιών προστασίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διάδοση, τροποποίηση και διάθεση σε τρίτους του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής. Επιπλέον, κάποιες από τις ιστοσελίδες μας περιέχουν εικόνες που υπόκεινται στο δικαίωμα δημιουργού τρίτων. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα των ιστοσελίδων μας προστατεύονται. Μέσα από τις ιστοσελίδες μας δεν εκχωρείται άδεια για χρήση της δικής μας πνευματικής ιδιοκτησίας ή αυτής τρίτων.

6.0 Υποχρέωση πληροφόρησης

6.1 Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δώσετε στοιχεία σχετικά με την διεύθυνσή και το πρόσωπό σας. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την παραγγελία αποθηκεύονται για εσάς. Φυσικά μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά κατά την παραγγελία ή και αργότερα. Μετά την καταχώρηση λαμβάνετε έναν κωδικό και ένα όνομα για τον λογαριασμό σας. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στον κωδικό και τον λογαριασμό. Υποχρεούστε να ενημερώσετε άμεσα την εταιρία μας για κάθε καταχρηστική χρήση του κωδικού ή του λογαριασμού σας. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ακυρώσουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή τον λογαριασμό χωρίς δήλωση των αιτιών. Σε αυτήν τη περίπτωση η
Protyres GmbH θα προχωρήσει σε αδρανοποίηση του λογαριασμού σας ή στη διαγραφή του.

7.0 .Εγγύηση

7.1 Χορηγούμε εγγύηση σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Κατα κανόνα ο τοπικός αντιπρόσωπος ενός προϊόντος πρέπει να αναλάβει την διαδικασία αποζημίωσης. Εαν δέν υπάρχει προσδιορισμένος αντιπρόσωπος αναλαμβάνουμε εμείς την διαδικασία. Η προθεσμία της εγγύησης περιορίζεται στους 12 μήνες, και αρχίζει με την ημερομηνία της παράδοσης. Όλα τα στοιχεία και οι καταλληλότητες, επεξεργασίες και χρήσεις των προϊόντων μας, παροχή τεχνικών συμβουλών και άλλα στοιχεία πραγματοποιούνται με πλήρη γνώση και συνείδηση, αλλά δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από δικούς του ελέγχους και δοκιμές. Για εμπορεύματα για τα οποία θα υπάρξει διαμαρτυρία η επιστροφή του μπορεί να γίνει μόνο με τη δική μας ρητή και έγγραφη αποδοχή και συμφωνία. Δε μπορεί να υπάρξει διαμαρτυρία για κάθε είδος φθοράς, το οποίο προέρχεται από όχι φυσιολογική χρήση, από ειδικές συνθήκες οδήγησης, ανορθόδοξους τρόπους χρήσης ή παρόμοιες αιτίες.

8.0 Ακυρώσεις και επιστροφές.


8.1 Εάν κατα την διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας- πληρωμής-αποστολής-παράδοσης μας υποχρεώσετε σε ακύρωση της παραγγελίας θα πρέπει να κάνουμε χρέωση του κόστους των 20,00€ ανα ελαστικό για επιστροφή και επαναποθήκευση. Επιστροφή των χρημάτων δεν μπορεί να γίνει παρα μόνον συμψηφισμός με επόμενες αγορές σας.
9.0 Ως τόπος νομικής αντιδικίας ορίζετε η έδρα του αντίκλητου δικηγόρου της εταιρείας μας στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 


 © 2024 PlusFakt